מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן
שיעורי רכיבה על סוסים // רכיבה טיפולית

Pony Rides

רכיבה על פוני לילדים

Pony rides – great activity for small children!

Our ponies are waiting every afternoon to give you a pony ride.

Bring an adult, put a helmet on and off we go.

Rides are about 12 minutes long.

Opening Hours: Sunday through Thursday: 16.00 – 19.00; Friday: 11.00 – 16.00

Price: NIS 30

Booking can be done in the cafeteria, on the day. No booking in advance.

WhatsApp chat